Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)

SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


W związku z rozpoczęciem prac nad nową wersją polskiej strony o Kwakrach, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych Przyjaciół o przekazywanie uwag i sugestii:

Kontakt


więcej:

Aktualności


Spotkania Przyjaciół w Toruniu odbywają się regularnie w każdy piatek o godz. 18.00,

więcej:

Kwakrzy w Toruniu


Nowa strona internetowa Fundacji Towarzystwo Przyjaciół,

więcej:

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Więcej:

Aktualności


Co Nowego Tutaj

Nowości w serwisie / New on this site: 


Kim są Kwakrzy ? 

Kwakrzy w Toruniu


Kwakrzy Mówią ...

Kwakrzy mówią ... / 

Quakers speak ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox 

(założyciel Towarzystwa Przyjaciół) 


Więcej:

Kwakrzy mówią...


Chwila Mądrości

Chwila Mądrości / 

A Moment of Wisdom:


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie

(autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"

skromny autor niniejszej strony 


Więcej:

Chwila Mądrości


Ciekawostki ...

Ciekawostki o Kwakrach / 

Interesting facts about Quakers:


W 1947 roku Kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla ... szkoda, że wiele lat później ta nagroda tak  się upolityczniła i zdewaluowała ...


Więcej:

Ciekawostki o Kwakrach


O Kwakrach (PL)

Strony internetowe o Kwakrach po polsku /

Web sites about Quakers in Polish:


Blog po polsku o Kwakrach"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. "

Ewangelia wg Mateusza 9, 37-38 (Biblia Tysiąclecia)


Tytuł tej strony jest dany trochę na wyrost … W Polsce Kwakrzy są prawie nieznani, nazwa ta brzmi na ogół zupełnie obco w polskich uszach, wyjątek stanowią jedynie niektórzy pastorzy protestanccy i księża katoliccy (korzyść ze studiów teologicznych …), a także pracownicy naukowi zajmujący się resocjalizacją (Kwakrzy zajmują ważne miejsce w historii resocjalizacji …).

 

Na ziemiach polskich Kwakrzy pojawili się podobno już w 1661 roku, a więc zaledwie około 15 lat od daty, którą się uważa za początek ich działalności ! To niesamowite, jak szybko w tamtych czasach idee pokonywały tak wielkie odległości (około 1 700 km drogą lądową), zwłaszcza, że wtedy nie było samolotu i internetu, a podróżowano konno, karetą lub statkiem. 

Na tak wczesne pojawienie się Kwakrów na ziemach polskich mamy niezbity dówód: wśród listów George’a Fox’a do grup Przyjaciół rozrzuconych po całym świecie zachował się także list do Kwakrów w Gdańsku, datowany na 1767 rok. Fox niesie w nim pociechę prześladowanym współwyznawcom (czyżby i na ziemiach polskich Protestanci prześladowali Kwakrów ?) i obiecuje złożyć oficjalny protest do rady miejskiej Gdańska. Przedruk tego listu skromny autor niniejszej strony widział na własne oczy, w książce zawierającej listy Georg'a Fox'a wydanej w XVII wieku, która znajduje się w domowej biblioteczce jednego z brytyjskich Kwakrów Konserwatywnych (sic !).     

 

W XX wieku na ziemiach polskich przynajmniej 2 razy gościli na dłużej amerykańscy Kwakrzy, organizując misje humanitarne po I i II wojnie światowej. Zachowały się również świadectwa o aktywności polskich Kwakrów w 20-leciu międzywojennym.

 

Obecnie liczbę Kwakrów i ich sympatyków w Polsce można szacować na około 50 osób. Do 2009 roku mieliśmy tylko jedną Grupę Kwakrów, w Poznaniu (Kwakrzy Liberalni), w 2010 roku przybyła nam Grupa w Warszawie (Kwakrzy Liberalni), a w 2013 roku ostatecznie powstała Grupa w Toruniu (Kwakrzy Konserwatywni).    


* * *


Kwakrzy w Warszawie


 


* * *


Kwakrzy w Poznaniu * * *


Kwakrzy w Toruniu

  


* * *

Jeśli macie informacje o nowej Grupie Kwakrów lub też pragniecie dopiero utworzyć Grupę Kwakrów w Waszym mieście i szukacie osób zainteresowanych Kwakrami w Waszej okolicy albo też powyżej podane informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym, prosimy bardzo:

Poinformujcie nas ! Skorygujcie nas !


Z przyjaźnią

Redacja Kwakrzy.org.pl

* * *

Niniejszy polski serwis internetowy o Kwakrach 

jest prowadzony i finansowany przez 

Fundację Towarzystwo Przyjaciół.

* * *


Quaker Web:


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *