Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)

SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


W związku z rozpoczęciem prac nad nową wersją polskiej strony o Kwakrach, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych Przyjaciół o przekazywanie uwag i sugestii:

Kontakt


więcej:

Aktualności


Spotkania Przyjaciół w Toruniu odbywają się regularnie w każdy piatek o godz. 18.00,

więcej:

Kwakrzy w Toruniu


Nowa strona internetowa Fundacji Towarzystwo Przyjaciół,

więcej:

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Więcej:

Aktualności


Co Nowego Tutaj

Nowości w serwisie / New on this site: 


Kim są Kwakrzy ? 

Kwakrzy w Toruniu


Kwakrzy Mówią ...

Kwakrzy mówią ... / 

Quakers speak ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox 

(założyciel Towarzystwa Przyjaciół) 


Więcej:

Kwakrzy mówią...


Chwila Mądrości

Chwila Mądrości / 

A Moment of Wisdom:


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie

(autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"

skromny autor niniejszej strony 


Więcej:

Chwila Mądrości


Ciekawostki ...

Ciekawostki o Kwakrach / 

Interesting facts about Quakers:


W 1947 roku Kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla ... szkoda, że wiele lat później ta nagroda tak  się upolityczniła i zdewaluowała ...


Więcej:

Ciekawostki o Kwakrach


O Kwakrach (PL)

Strony internetowe o Kwakrach po polsku /

Web sites about Quakers in Polish:


Blog po polsku o KwakrachContact with us


We welcome on the Polish site

sacrificed for Society of Friends, called Quakers.

Witamy serdecznie na polskiej stronie poświęconej 

Towarzystwu Przyjaciół, zwanych Kwakrami.

Jeśli mówisz po polsku,

zapraszamy do polskiej części niniejszej strony.

* * *


“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.”

Matthew 11, 28-30 (Bible, New International Version)

* * *

Dear Brothers and Sisters,
Quakers and Sympathizers of the Society of Friends,
Christians and All who seek the Path of Truth,


thank thee for visiting our humble site.

Only a few people in Poland know who are the Quakers... 

Some Polish people are looking for primary Christianity, without formal church, without priesthood, without dogmas, based only on the contact with LIVING GOD and the community with REAL CHRISTIANS, but it is not easy to find ...

I was looking for such a Christianity many years … and Our Lord let me to find it in Quakers. I want to share my modest experience with other people in Poland, maybe it would be useful in their spiritual searching.

It is difficult to talk about Quakers … It is better to experience of being a Quaker …

Quakers are not a religion...

Quakers are not a sect, convinced of their monopoly for truth ...

Quakers are simply Christians (although some of them in Liberal Quakers are not Christians, even some of them are Non-Theist ...) who consistently rejected all religious forms and rituals, and concentrated on a mystical relationship with Living God, real friendship among them and giving an uncompromising witness of their faith in everyday life.

More: Who are the Quakers ? (still only in Polish)


On this humble site we will try to put all materials about Society of Friends, we have managed to translate into Polish; we will try to gather all links to a few polish articles, sites and blogs about Quakers, which exist and we we will try to share the experience from our spiritual journey to understand Quakerism with the Readers ...


If You want to help us in our humble mission ...

Contact with us 


With Friendship

Editors of Quaker.org.pl
 

* * *

This polish internet service about Quakers is made and financed by 

Society of Friends Foundation in Poland. 

* * *

Uwaga ! Niniejsza strona jest tworzona przez polskich Kwakrów i nie jest wyrazicielem oficjalnej opinii Religijnego Towarzystwa Przyjaciół. Nasza strona wyraża jedynie prywatne opinie jej skromnych twórców, tak jak rozumieją oni naukę i praktykę Kwakrów na danym etapie swojej ścieżki do poznania Prawdy, dlatego jeśli w czymś pobłądzimy, prosimy o wyrozumiałość i wybaczenie … 

Attention ! The present site is created by Polish Quakers and does not express the official opinion of the Religious Society of Friends, but only private opinions of its modest creators, as they understand the faith and practice of Quakers, on the stage of their  path of seeking the Truth, so if we get lost in something, we ask for leniency and forgiveness …


Quaker Web:


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *