Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)

SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


W związku z rozpoczęciem prac nad nową wersją polskiej strony o Kwakrach, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych Przyjaciół o przekazywanie uwag i sugestii:

Kontakt


więcej:

Aktualności


Spotkania Przyjaciół w Toruniu odbywają się regularnie w każdy piatek o godz. 18.00,

więcej:

Kwakrzy w Toruniu


Nowa strona internetowa Fundacji Towarzystwo Przyjaciół,

więcej:

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Więcej:

Aktualności


Co Nowego Tutaj

Nowości w serwisie / New on this site: 


Kim są Kwakrzy ? 

Kwakrzy w Toruniu


Kwakrzy Mówią ...

Kwakrzy mówią ... / 

Quakers speak ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox 

(założyciel Towarzystwa Przyjaciół) 


Więcej:

Kwakrzy mówią...


Chwila Mądrości

Chwila Mądrości / 

A Moment of Wisdom:


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie

(autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"

skromny autor niniejszej strony 


Więcej:

Chwila Mądrości


Ciekawostki ...

Ciekawostki o Kwakrach / 

Interesting facts about Quakers:


W 1947 roku Kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla ... szkoda, że wiele lat później ta nagroda tak  się upolityczniła i zdewaluowała ...


Więcej:

Ciekawostki o Kwakrach


O Kwakrach (PL)

Strony internetowe o Kwakrach po polsku /

Web sites about Quakers in Polish:


Blog po polsku o KwakrachKwakrzy mówią o swojej wierze i praktyce

Quakers speak about their faith and practice 

W tym miejscu będziemy starali się Was zapoznać z najciekawszymi wypowiedziami Kwakrów, które najcelniej oddają sens wiary i praktyki Towarzystwa Przyjaciół. Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż znaczna część ich literatury jest zapisana w XVII-wiecznej angielszczyźnie, lub też w języku stylizowanym na staroangielski, ze specyficznym Kwakierskim słownictwem ... 


Tłumaczenie literatury Kwakierskiej to "prawdziwa udręka" ... Po pierwsze, problem sprawia specyficzne staroangielskie słownictwo, używane konsekwentnie nawet przez współczesnych anglosaskich Kwakrów, zwłaszcza tych Konserwatywnych (np. thou, thee, thy, thine zamiast you, your). Po drugie, Kwakrzy byli chyba najbardziej konsekwentnymi przeciwnikami bałwochwalstwa w Chrześcijaństwie, do tego stopnia, że odrzucali je nie tylko w swojej praktyce, ale również w potocznym słownictwie. Nie tylko odmawiali użycia takich słów jak np. "kościół" w znaczeniu budynku zgromadzeń religijnych, zamiast tego używając określenia "dom z wieżą" (ang. steeple-house), ale również zrezygnowali z używania np. tradycyjnych nazw miesięcy i dni tygodnia, gdyż mają one pochodzenie pogańskie np. zamiast "styczeń" (ang. January), pochodzący od rzymskiego boga Janusa, używają po prostu "pierwszy miesiąc". Po trzecie, Kwakrzy są mistykami, dlatego literaturę kwakierską powinny tłumaczyć osoby, którzą rozumieją jej sens, inaczej bardzo łatwo jest o pomyłki wynikające po prostu z braku osobistego doświadczenia rzeczy, które są opisywane. 

Szczególne trudności napotyka tłumaczenie samego twórcy Towarzystwa Przyjaciół, Georga Foxa. Jak opisują go współcześni, był on charyzmatycznym kaznodzieją, który porywał tłumy swoimi przemowami, ale już w dziedzinie pisania Bóg poskapił mu talentu. Nie dość, że był dyslektykiem i z tego powodu większość swoich tekstów dyktował, to jeszcze używał specyficznego stylu, pełnego wielokrotnych powtórzeń. Pomimo to, niektóre z jego wypowiedzi są tak inspirujące, że warto się pomęczyć, by je przetłumaczyć, co będziemy się starali niniejszym czynić.

* * *

"The Lord showed me, so that I did see clearly, that he did not dwell in these temples which men had commanded and set up, but in people's hearts ... his people were his temple, and he dwelt in them".


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox (założyciel Towarzystwa Przyjaciół), 

Journal (1694)

* * *  

"Be patterns, be examples in all countries, places, islands, nations wherever you come; that your carriage and life may preach among all sorts of people, and to them; then you will come to walk cheerfully over the world, answering that of God in everyone; whereby in them you may be a blessing, and make the witness of God in them to bless you."


„Bądźcie wzorem, bądźcie przykładem, we wszystkich krajach, miejscach, wyspach, narodach, gdziekolwiek się znajdziecie; niech wasza postawa i wasze życie będzie jak kazanie głoszone dla wszystkich ludzi; wtedy idźcie przez świat z radością, mówiąc, że Bóg jest w każdym człowieku; gdziekolwiek się znajdziecie, będziecie błogosławieństwem i staniecie się świadkami Boga pomiędzy ludźmi.” 

George Fox (założyciel Towarzystwa Przyjaciół), 

Statement of 1656, from The Works of George Fox (1831)

* * *

Niniejszy polski serwis internetowy o Kwakrach 

jest prowadzony i finansowany przez 

Fundację Towarzystwo Przyjaciół.

* * *


Quaker Web:


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *