Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)

SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


W związku z rozpoczęciem prac nad nową wersją polskiej strony o Kwakrach, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych Przyjaciół o przekazywanie uwag i sugestii:

Kontakt


więcej:

Aktualności


Spotkania Przyjaciół w Toruniu odbywają się regularnie w każdy piatek o godz. 18.00,

więcej:

Kwakrzy w Toruniu


Nowa strona internetowa Fundacji Towarzystwo Przyjaciół,

więcej:

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Więcej:

Aktualności


Co Nowego Tutaj

Nowości w serwisie / New on this site: 


Kim są Kwakrzy ? 

Kwakrzy w Toruniu


Kwakrzy Mówią ...

Kwakrzy mówią ... / 

Quakers speak ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox 

(założyciel Towarzystwa Przyjaciół) 


Więcej:

Kwakrzy mówią...


Chwila Mądrości

Chwila Mądrości / 

A Moment of Wisdom:


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie

(autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"

skromny autor niniejszej strony 


Więcej:

Chwila Mądrości


Ciekawostki ...

Ciekawostki o Kwakrach / 

Interesting facts about Quakers:


W 1947 roku Kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla ... szkoda, że wiele lat później ta nagroda tak  się upolityczniła i zdewaluowała ...


Więcej:

Ciekawostki o Kwakrach


O Kwakrach (PL)

Strony internetowe o Kwakrach po polsku /

Web sites about Quakers in Polish:


Blog po polsku o Kwakrach„O rozjemco, nim próbować będziesz zaprowadzić pokój na świecie, zaprowadź wpierw pokój w sobie!”


„Twoi najwięksi wrogowie to ci, którzy są ci bliscy i drodzy, lecz jeszcze groźniejszym wrogiem jest twoje własne ego”.


„Bóg, który dla człowieka jest pojmowalny, został przez tego człowieka stworzony, lecz to co wykracza poza jego pojmowanie, stanowi Rzeczywistość.” 


„Grzesznik o czułym sercu jest lepszy niż święty utwardzony pobożnością.”


„Ci, którzy starają się uczynić cnoty ze swoich przypadłości, brną coraz dalej w ciemność.” 


„Winni tego samego błędu jednoczą się w wysiłku, ażeby uczynić cnotę z ich wspólnego grzechu.”


„Kiedy płacz ucznia wzmaga się do odpowiedniego stopnia, zjawia się nauczyciel, aby pomóc.” 


„Ludzie trudni w obejściu mają problemy z samymi sobą.”


„Tamten świat to kontynuacja tego samego życia w innej sferze." 


„Na tym bazarze życia nie bierzemy niczego, za co prędzej czy później nie będziemy musieli zapłacić.”


„Każda dusza ma w życiu swoją własną drogę; Jeżeli zechcesz kroczyć drogą innego człowieka, będziesz musiał pożyczyć od niego oczy, aby widzieć.” 


„Fałszywe ego to fałszywy bóg; gdy fałszywy bóg zostaje zniszczony, przybywa Bóg prawdziwy.” 


„Kto czci Boga, lecz pogardza człowiekiem, czci na próżno.” 


„Szczęśliwymi czy nieszczęśliwymi nie czyni nas nasza życiowa sytuacja, lecz nasza wobec życia postawa."


Mądrości Sufich (Gayan – Dzwon Mądrości Sufich)

* * *

Quaker Web:


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *