Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)

SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


W związku z rozpoczęciem prac nad nową wersją polskiej strony o Kwakrach, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych Przyjaciół o przekazywanie uwag i sugestii:

Kontakt


więcej:

Aktualności


Spotkania Przyjaciół w Toruniu odbywają się regularnie w każdy piatek o godz. 18.00,

więcej:

Kwakrzy w Toruniu


Nowa strona internetowa Fundacji Towarzystwo Przyjaciół,

więcej:

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Więcej:

Aktualności


Co Nowego Tutaj

Nowości w serwisie / New on this site: 


Kim są Kwakrzy ? 

Kwakrzy w Toruniu


Kwakrzy Mówią ...

Kwakrzy mówią ... / 

Quakers speak ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox 

(założyciel Towarzystwa Przyjaciół) 


Więcej:

Kwakrzy mówią...


Chwila Mądrości

Chwila Mądrości / 

A Moment of Wisdom:


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie

(autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"

skromny autor niniejszej strony 


Więcej:

Chwila Mądrości


Ciekawostki ...

Ciekawostki o Kwakrach / 

Interesting facts about Quakers:


W 1947 roku Kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla ... szkoda, że wiele lat później ta nagroda tak  się upolityczniła i zdewaluowała ...


Więcej:

Ciekawostki o Kwakrach


O Kwakrach (PL)

Strony internetowe o Kwakrach po polsku /

Web sites about Quakers in Polish:


Blog po polsku o Kwakrach


Ewangelia wg Tomasza

Antoni de Mello, mistrz praktycznej duchowości

Zapiski heretyka

Mądrości sufich


Chwila mądrości ... w kwakierskim duchu, czyli jak w chwilę stać się odrobinę mądrzejszym ...

A Moment of  Wisdom ... in Quakers' Spirit ...


„On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.” 

2 list do Koryntian 3,6
 (Biblia Tysiąclecia)


Tytuł nawiązuje do słynnej książki "Minuta mądrości", będącej zbiorem krótkich dialogów wymyślonych lub przetworzonych przez Antoniego De Mello SJ, jezuitę, psychoterapeutę i mistrza praktycznej duchowości.


Był on Hindusem z pochodzenia, katolikiem z wychowania, zakonnikiem z wyboru, a mędrcem z przebudzenia … Swoje przemyślenia zapisywał na ogół w formie krótkich dialogów, przypominających wypowiedzi Jezusa lub buddyjskie koany. Jako hinduski katolik wychowywał się w środowisku multi-kulturowym, m.in. wśród wyznawców hinduizmu, muzułmanów i buddystów, dlatego mimo swego chrześcijańskiego serca, poza Pismem Świętym, obficie czerpał z pism buddyjskich (głównie zen), islamu (tradycja sufich) i taoizmu.


Tak jak De Mello, który przedstawiał nauki Kościoła Rzymsko - Katolickiego odwołując się do innych systemów filozoficzno - religijnych, będziemy się starali umieszczać tutaj sentencje pochodzące z różnych stron świata, z różnych religii i świętych ksiąg, które w swojej istocie są dobrą ilustracją duchowości Kwakrów. Oczywiście, najwięcej będzie tu odwołań do Biblii (również jej Apokryfów i innych pism chrześcijańskich), ale znajdziecie tu również m.in. mądrości buddyjskie, taoistyczne czy też mądrości sufich.

Kwakrzy, podobnie jak Antoni De Mello, uważają, że nikt nie ma monopolu na prawdę, a każdy poznając swoją cząstkę prawdy, powinien pamiętać, że inni mają też swoje jej cząstki, które mogą okazać się równie cenne … 

Kwakrzy to chrześcijańscy mistycy, którzy koncentrują się na przeżywaniu Obecności Boga, a raczej unikają filozofowania na jego temat ... Są tym dla chrześcijaństwa, czym zen jest dla buddyzmu, albo ruch sufi dla islamu ...      

* * *

(2) Rzekł Jezus: "Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią".  


(56) Rzekł Jezus: "Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart".


Ewangelia wg Tomasza, logia 2 i 56
(znalezisko z Nag Hamadi z roku 1945, Ewangelia datowana na okres pomiędzy I a II w. n.e., tłumaczenie powstało w Zakładzie Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego z koptyjskiego oryginału), przez większość teologów uważana za apokryf, przez skromnych autorów niniejszej strony uważana za  takie samo Słowo Żywe jak Cztery Ewangelie Kanoniczne ...


" ... Prawda pism nie jest ukryta w tekście. Prawda pism jest ukryta w tym, który je czyta. W tekście są tylko sprzeczności. Jedność tych przeciwieństw, to jedno TAK, jest w tym, który szuka prawdy. (..) I na odwrót, wszelkie Pismo jest kłamstwem, jeśli w tobie jest kłamstwo. Nie pytaj się, co Chrystus napisał na piasku." 

J. George, "Piąta Ewangelia" (str 11)


Więcej: Ewangelia wg Tomasza 


"Ten, kto nie modli się do Boga, modli się do diabła"

"Ale jeśli idziemy bez krzyża, jeśli budujemy bez krzyża, nie mamy nic wspólnego z uczniami Chrystusa. Tak, możemy być kardynałami, biskupami, kapłanami, ale nie mamy wtedy nic wspólnego z Chrystusem, nie jesteśmy jego uczniami."

Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), Biskup Rzymu, Sługa Sług Bożych, 2013 


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie (autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego co przynosi powodzenie wam i innym." 

(Siddhartha Gautama, znany jako Budda, Kalama Sutra, Indie, Vi w. p.n.e.)


„Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest uchronić ucznia przed wpływem nauczyciela”

"Kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz"

Przysłowia buddyjskie (autor nieznany)


* * *

Zapiski heretyka


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"


Daremne są wasze rytuały i daremne to, co nazywacie wiarą, jeśli nie spotkacie osobiście Boga Żywego …”


Więcej: Zapiski heretyka


* * *

Antoni de Mello, 

mistrz praktycznej duchowości


Proroctwo 

Chciałbym zostać nauczycielem Prawdy.

- Czy jesteś gotów być wyszydzanym, lekceważonym i cierpieć głód aż do czterdziestego piątego roku życia?

- Tak. Ale powiedz mi: co będzie, kiedy minie tych czterdzieści pięć lat?

- Przyzwyczaisz się już do tego.

 

Uwielbienie

Do ucznia, który okazywał przesadne uszanowanie, Mistrz powiedział:

- Światło odbija się od ściany.

Dlaczego czcić ścianę?

Zwróć uwagę raczej na światło!

  

Marzenia

- Kiedy zostanę oświecony?

- Kiedy zobaczysz - odpowiedział Mistrz.

- Kiedy zobaczę - co?

- Drzewa, kwiaty, księżyc i gwiazdy.

- Ależ widzę je codziennie.

- Nie. To, co widzisz - to jedynie papierowe drzewa, papierowe kwiaty, papierowy księżyc i papierowe gwiazdy. Żyjesz bowiem nie w rzeczywistości, lecz w twych słowach i myślach.

I, jakby tego było mało, po chwili dodał uprzejmie:

- Żyjesz papierowym życiem i umrzesz papierową śmiercią.

  

Przetrwanie

Uczeń codziennie zadawał wciąż to samo pytanie:

- Jak mogę znaleźć Boga?

I codziennie otrzymywał wciąż tę samą tajemniczą odpowiedź:

Poprzez pragnienie.

- Ależ, czy nie pragnę Boga z całego mego serca? Dlaczego więc dotychczas Go nie znalazłem?

Pewnego dnia Mistrz kąpał się ze swoim uczniem w rzece. Chwycił go za głowę i tak długo trzymał pod wodą, że w końcu biedak zaczął szamotać się rozpaczliwie, by się uwolnić.

Następnego dnia Mistrz sam zaczął rozmowę.

- Dlaczego tak się rzucałeś, kiedy trzymałem cię pod wodą?

- Dlatego, że rozpaczliwie szukałem powietrza.

- Kiedy otrzymasz łaskę szukania Boga tak jak wczoraj szukałeś powietrza - będzie to znak, że Go znalazłeś.

 

Bez słów

- Jaki sens ma wasza nauka i wasze praktyki pobożne?

Czyż osioł staje się mądry przez to, że żyje w bibliotece, albo czy mysz osiąga świętość przez to, że chowa się w jakimś kościele?

- Czegóż nam więc potrzeba?

- Serca.

- Co trzeba zrobić, by je mieć?

Mistrz nie chciał nic odpowiedzieć.

Cokolwiek by powiedział, uczyniliby to przedmiotem studiów lub podstawą pobożnych praktyk.

  

Wyciągnięcie

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie -

odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.

 

Odkrycie 

- Pomóż nam znaleźć Boga.

- Nikt nie może wam w tym pomóc.

- Dlaczego?

- Dlatego, że nikt nie może pomóc rybie w odnalezieniu oceanu.

  

Osobno 

Uczniowi, który stale szukał u niego odpowiedzi,

Mistrz rzekł: - W samym sobie nosisz odpowiedź na wszelkie pytania, które zadajesz.

Musisz tylko wiedzieć, jak jej szukać.

Innym razem powiedział:

- W krainie ducha nie możesz kroczyć w świetle cudzej lampy.

Chciałbyś pożyczyć mojej lampy. A ja wolałbym raczej nauczyć cię, jak zrobić sobie własną.

 

Pokora 

Do jednego z odwiedzających, który się przedstawił jako "poszukiwacz Prawdy", Mistrz powiedział:

- Jeśli rzeczywiście szukasz Prawdy, to musisz posiadać przede wszystkim jedną rzecz.

- Wiem. Żarliwość w dążeniu do prawdy.

- Nie. Chodzi o niesłabnącą gotowość do przypuszczenia, że możesz się mylić.

 

Więcej: Antoni de Mello

* * *

Mądrości sufich


„Kiedy płacz ucznia wzmaga się do odpowiedniego stopnia, zjawia się nauczyciel, aby pomóc.” 


„Każda dusza ma w życiu swoją własną drogę; Jeżeli zechcesz kroczyć drogą innego człowieka, będziesz musiał pożyczyć od niego oczy, aby widzieć.” 


„Fałszywe ego to fałszywy bóg; gdy fałszywy bóg zostaje zniszczony, przybywa Bóg prawdziwy.”


Więcej: Mądrości sufich

* * *

Niniejszy polski serwis internetowy o Kwakrach 

jest prowadzony i finansowany przez 

Fundację Towarzystwo Przyjaciół.

* * *


Quaker Web:


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *