Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)

SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


W związku z rozpoczęciem prac nad nową wersją polskiej strony o Kwakrach, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych Przyjaciół o przekazywanie uwag i sugestii:

Kontakt


więcej:

Aktualności


Spotkania Przyjaciół w Toruniu odbywają się regularnie w każdy piatek o godz. 18.00,

więcej:

Kwakrzy w Toruniu


Nowa strona internetowa Fundacji Towarzystwo Przyjaciół,

więcej:

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Więcej:

Aktualności


Co Nowego Tutaj

Nowości w serwisie / New on this site: 


Kim są Kwakrzy ? 

Kwakrzy w Toruniu


Kwakrzy Mówią ...

Kwakrzy mówią ... / 

Quakers speak ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

George Fox 

(założyciel Towarzystwa Przyjaciół) 


Więcej:

Kwakrzy mówią...


Chwila Mądrości

Chwila Mądrości / 

A Moment of Wisdom:


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie

(autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


"Na tym świecie jest tylko jeden prawdziwy problem do rozwiązania ... Ty jesteś tym problemem"

skromny autor niniejszej strony 


Więcej:

Chwila Mądrości


Ciekawostki ...

Ciekawostki o Kwakrach / 

Interesting facts about Quakers:


W 1947 roku Kwakrzy otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla ... szkoda, że wiele lat później ta nagroda tak  się upolityczniła i zdewaluowała ...


Więcej:

Ciekawostki o Kwakrach


O Kwakrach (PL)

Strony internetowe o Kwakrach po polsku /

Web sites about Quakers in Polish:


Blog po polsku o KwakrachWitamy serdecznie na polskiej stronie poświęconej 

Towarzystwu Przyjaciół, zwanych Kwakrami.

We welcome on the Polish site sacrificed 

for Society of Friends, called Quakers. 


If you do not speak Polish,

please visit English part of this site.

* * *

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.”

Ewangelia wg Mateusza  11:28-30  (Biblia Tysiąclecia)

* * * 

Kim są Kwakrzy (wstęp) ?

 

Niewiele osób w Polsce wie, kim są Kwakrzy …

Trudno o nich mówić, bo bycia Kwakrem trzeba doświadczyć …

Kwakra w sobie trzeba odnaleźć poprzez swoje życiowe doświadczenia i poszukiwania duchowe …

Nazywają się „Towarzystwo Przyjaciół” (ang. Society of Friends – w rozumieniu przyjaciele Boga i przyjaciele dla siebie nawzajem), kiedyś mówili o sobie również „Dzieci Światła” (ang. Children of the Light), „Głosiciele Prawdy” (ang. Publishers of the Truth), „Przyjaciele Prawdy” (ang. Friends of the Truth), „Święci” (ang. Saints), „Prawdziwe Chrześcijaństwo” (ang. True Christianity) lub po prostu Chrześcijanie. Ich oficjalna nazwa to obecnie „Religijne Towarzystwo Przyjaciół” (ang. Religious Society of Friends), choć najlepiej znani są pod nazwą „Kwakrzy” (ang. Quakers), określeniem u zarania swojego ruchu dla nich obraźliwym i lekceważącym (Quakers po angielsku znaczy Drżący), które w swoim specyficznym poczuciu humoru przyjęli jako swoją skrótową nazwę.


Kwakrzy nie są religią, nie są kościołem, ani denominacją …

Kwakrzy nie są także sektą, przekonaną o swoim monopolu na prawdę …

Kwakrzy to byli po prostu Chrześcijanie, którzy w sposób konsekwentny odrzucili wszelkie religijne formy i rytuały, a skoncentrowali się na mistycznej więzi z Bogiem i dawaniu bezkompromisowego świadectwa swojej wiary w codziennym życiu. 

Obecnie są bardziej ruchem społecznym niż religijnym, gromadząc w wielu krajach ludzi, którzy w duchu prostoty, prawdy, równości i pokoju próbują naprawiać ten chory świat, nie zapominając o tym, że aby naprawianie świata było skuteczne, należy zacząć od samego siebie …  

 

Kwakrzy powstali w wyniku chrześcijańskiego przebudzenia, które miało miejsce w XVII – wiecznej Anglii, zapoczątkowanego przez George’a Fox’a, pełnego pasji młodego człowieka, który bardzo chciał osobiście spotkać Pana Boga. Pierwsi Kwakrzy przeciwstawiali się ówczesnym skostniałym strukturom kościelnym (Kościoła Anglikańskiego i Ruchu Purytanów), skupionym na formalizmie religijnym i „literze” Biblii, a nie zaspokajającym ludzkiego pragnienia bezpośredniego obcowania z Bogiem, za co byli zresztą okrutnie prześladowani. Ich celem był po prostu powrót do korzeni prawdziwego Chrześcijaństwa, powrót do życia opartego na zgodności słów i czynów, a nie tworzenie nowego kościoła czy denominacji …

 

Dzisiaj nie wszyscy Kwakrzy to chrześcijanie, co jest pewnie dość trudne do zrozumienia dla Polskich Katolików i Protestantów. Wśród Przyjaciół istnieje całkiem spora grupa Osób (tzw. Kwakrzy Liberalni, którzy stanowią obecnie większość Kwakrów w Europie i są bardzo aktywni społecznie), wśród których nie wszyscy identyfikują się jako Chrześcijanie, niektórzy są Uniwersalistami lub czasami wyznawcami innych religii monoteistycznych (są wśród nich np. Buddyści, Muzułmanie, Wyznawcy Sufizmu lub Bahaizmu), są także Osoby poszukujące swojej drogi duchowego rozwoju, a nawet ateiści (np. grupa Nontheist Friends). To co Ich łączy to identyfikacja z ideałami Kwakierskimi, działalność społeczna i pielęgnacja tradycji Kwakierskich (choć paradoksalnie Towarzystwo Przyjaciół to najbardziej anty-tradycyjna i anty-formalistyczna grupa religijna na świecie). Ta różnorodność w ruchu Kwakrów, jest na początku pewnie bardzo trudna do zaakceptowania dla tradycyjnych Chrześcijan, ale uczy nas poszanowania dla odmiennych poglądów na gruncie miłości i współpracy.

 

Kwakrzy jako niewielki liczebnie ruch religijno – społeczny (ich liczba obecnie nie przekracza 400 tys. osób na całym świecie), często prześladowany za wierność swoim zasadom, mają zadziwiającą listę dokonań, przede wszystkim na polu praw człowieka. Kwakrzy byli pionierami m.in.:

 

zniesienia niewolnictwa (to od nich wywodzi się ruch abolicjonistyczny, Kwakrzy jako pierwsi zaczęli aktywnie działać na rzecz zniesienia handlu niewolnikami i niewolnictwa; Kwakrzy również jako pierwsze wyznanie na świecie doprowadzili do uwolnienia wszystkich niewolników będących w posiadaniu swoich współwyznawców i to już na 100 lat przed wojną secesyjną w USA, która doprowadziła do zniesienia niewolnictwa !),

 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn (Kwakrzy jako pierwsze wyznanie chrześcijańskie na świecie zezwolili kobietom na nauczanie w zborach, już od samego początku swojego istnienia w XVII wieku, czym narazili się na potępienie i prześladowania ze strony innych wyznań Chrześcijańskich; kwakierki były też wśród pionierek Ruchu Sufrażystek, walczącego o prawa wyborcze kobiet ... co dalej stało się z tym ruchem, to już inna, niestety dość smutna historia),

 

ruchu pacyfistycznego (Kwakrzy z zasady nie służyli w wojsku, za co na ogół spotykało ich prześladowanie ze strony państwa; jednak w przeciwieństwie do innych chrześcijańskich wyznań pacyfistycznych, w trakcie konfliktów zbrojnych nie odwracali się od cierpiących, ale aktywnie angażowali się w pomoc ofiarom wojen organizując korpusy sanitarne oraz misje humanitarne, tak jak w Polsce po I i II wojnie światowej; za swoją działalność na tym polu otrzymali w 1947 roku Pokojową Nagrodę Nobla, co niestety dzisiaj, wobec upolitycznienia tej nagrody, nie jest już zaszczytem tak wielkim jak ongiś ...),

 

tolerancji religijnej (wynika to wprost z „antydogmatycznego” charakteru ich wiary i tego, że sami byli prześladowani w XVII wieku przez Anglikanów i Purytan; kolonia w Pennsylvanii stworzona przez Kwakra Wiiliama Penna w XVIII wieku była pierwszą ziemią pełnej wolności religijnej, a zbiór praw tej kolonii przez niego skodyfikowany stał się podstawą przyszłej Konstytucji Stanów Zjednoczonych),

 

zorganizowanej pomocy dla więźniów (Kwakrzy w Koloniach Amerykańskich w XVIII wieku tworzyli pierwsze na tak dużą skalę więzienia oparte na zasadzie poprawy wewnętrznej więźniów, a nie tylko izolacji; również jako jedni z pierwszych zaczęli udzielać zorganizowanej pomocy dla osób opuszczających więzienia; mieli także swój udział w tworzeniu organizacji Amnesty International i ruchu na rzecz sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice)),

 

pokojowej współpracy pomiędzy wyznaniami (Kwakrzy są wielkimi entuzjastami i propagatorami ruchu ekumenicznego; w XX wieku współpraca pomiędzy głównymi nurtami Ruchu Kwakrów, Kwakrami Konserwatywnymi, Pastoralnymi i Liberalnymi, jest przykładem dla innych religii, że można znacznie się różnić w swoich poglądach, można przeżywać nawet rozłamy, ale jednocześnie można się nawzajem szanować i skutecznie ze sobą współpracować w dobrych sprawach),

 

poszanowania dla mniejszości (Kwakrzy jako prześladowana przez wiele lat wspólnota religijna, ze szczególnym szacunkiem odnoszą się do wszystkich mniejszości, są niezwykle aktywni w udzielaniu pomocy ludziom wykluczonym społecznie).

 

Pozdrawiamy z przyjaźnią

Redakcja kwakrzy.org.pl

Więcej: Kim są Kwakrzy ? 


* * *

Kwakrzy mówią ...


"Bóg pokazał mi, więc zrozumiałem to jasno, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale w ludzkich sercach ... Jego lud jest Jego świątynią i On mieszka w nich"

„Bądźcie wzorem, bądźcie przykładem, we wszystkich krajach, miejscach, wyspach, narodach, gdziekolwiek się znajdziecie; niech wasza postawa i wasze życie będzie jak kazanie głoszone dla wszystkich ludzi; wtedy idźcie przez świat z radością, mówiąc, że Bóg jest w każdym człowieku; gdziekolwiek się znajdziecie, będziecie błogosławieństwem i staniecie się świadkami Boga pomiędzy ludźmi.” 

George Fox (założyciel Towarzystwa Przyjaciół, zwanych Kwakrami)

Więcej: Kwakrzy mówią ...


* * *

Chwila mądrości ... w kwakierskim duchu ...


(2) Rzekł Jezus: "Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią".  


(56) Rzekł Jezus: "Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart".


Ewangelia wg Tomasza, logia 2 i 56
 (znalezisko z Nag Hamadi z roku 1945, Ewangelia datowana na okres pomiędzy I a II w. n.e., tłumaczenie powstało w Zakładzie Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego z koptyjskiego oryginału), przez większość teologów uważana za apokryf, przez skromnych autorów niniejszej strony uważana za  takie samo Słowo Żywe jak Cztery Ewangelie Kanoniczne ...


" ... Prawda pism nie jest ukryta w tekście. Prawda pism jest ukryta w tym, który je czyta. W tekście są tylko sprzeczności. Jedność tych przeciwieństw, to jedno TAK, jest w tym, który szuka prawdy. (..) I na odwrót, wszelkie Pismo jest kłamstwem, jeśli w tobie jest kłamstwo. Nie pytaj się, co Chrystus napisał na piasku." 

J. George, "Piąta Ewangelia" (str 11)


"Ten, kto nie modli się do Boga, modli się do diabła"

"Ale jeśli idziemy bez krzyża, jeśli budujemy bez krzyża, nie mamy nic wspólnego z uczniami Chrystusa. Tak, możemy być kardynałami, biskupami, kapłanami, ale nie mamy wtedy nic wspólnego z Chrystusem, nie jesteśmy jego uczniami."

Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), Biskup Rzymu, Sługa Sług Bożych, 2013 


"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec"

Przysłowie wschodnie (autor nieznany)


"Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie."

Laozi (Chiny, VI w. p.n.e.)


Więcej: Chwila Mądrości ... 


* * *

Niniejszy polski serwis internetowy o Kwakrach 

jest prowadzony i finansowany przez 

Fundację Towarzystwo Przyjaciół.

* * *

Uwaga ! Niniejsza strona jest tworzona przez polskich Kwakrów i nie jest wyrazicielem oficjalnej opinii Religijnego Towarzystwa Przyjaciół. Nasza strona wyraża jedynie prywatne opinie jej skromnych twórców, tak jak rozumieją oni naukę i praktykę Kwakrów na danym etapie swojej ścieżki do poznania Prawdy, dlatego jeśli w czymś pobłądzimy, prosimy o wyrozumiałość i wybaczenie …

Attention ! The present site is created by Polish Quakers and does not express the official opinion of the Religious Society of Friends, but only private opinions of its modest creators, as they understand the faith and practice of Quakers, on the stage of their  path of seeking the Truth, so if we get lost in something, we ask for leniency and forgiveness …


Quaker Web:


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *